Etnomóda – prednášky a workshop

Zámerom projektu je realizácia 4 prednášok a workshopu za účasti medzinárodne uznávaných expertov z domova a zo zahraničia, pôsobiacich predovšetkým na etablovaných univerzitách. Prednášky sú zamerané na prehĺbenie záujmu mladých ľudí o platformu

ľudového umenia, o zanikajúce a netypické techniky a postupy v tvorbe odevu, doplnkov, predmetov a artefaktov v reflexii na aktuálne tendencie voľného, užitého umenia a dizajnu. Dôraz je tiež kladený na multidisciplinaritu a presah do iných umeleckých druhov.

Read More