SI Praha 2018

DIZAJN, n.o. tento rok prezentuje na Slovenskom inštitúte v Prahe výstavu prác žiakov Strednej umeleckej školy v Trenčíne  pod názvom SUŠ ART, ktorá je výberom ich aktuálnej tvorby na jedenástich umeleckých odboroch, ktoré sa na škole učia. Prezentuje sa tak inovatívny spôsob a smerovanie vyučovania, ktoré sa odvíjajú od požiadaviek trhu.

Práce sú výsledkom poctivého pedagogického prístupu a rôznorodosti individuálneho vnímania sveta zo strany žiakov, čo je podčiarknutím charakteru našej školy. Široké spektrum a rozmanitosť odborov umožňuje návštevníkom vzhliadnuť práce od odevnej tvorby cez objekty, či dizajnové kúsky až po digitálnu podobu – fotografie, vizualizácie a grafiku.

Derniérov výstavy bude 30.8.2018 pre pozvaných hostí na lodi ALBATROS módna prehliadka víťazných kolekcii súťaže Módny návrhár z roku 2011 a 2013 spoločne s módnou návrhárkou Jitkou Klett.

Kurátor výstavy: Mgr. Alena Straňáková

Etnomóda – prednášky a workshop

Zámerom projektu je realizácia 4 prednášok a workshopu za účasti medzinárodne uznávaných expertov z domova a zo zahraničia, pôsobiacich predovšetkým na etablovaných univerzitách. Prednášky sú zamerané na prehĺbenie záujmu mladých ľudí o platformu

ľudového umenia, o zanikajúce a netypické techniky a postupy v tvorbe odevu, doplnkov, predmetov a artefaktov v reflexii na aktuálne tendencie voľného, užitého umenia a dizajnu. Dôraz je tiež kladený na multidisciplinaritu a presah do iných umeleckých druhov.

Read More