• Home
  • SI Moskva 2016

SI Moskva 2016

Výstava je prezentáciou prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu KMI FPT TnU AD, ktoré sú výsledkom dlhodobého úsilia hľadania a spracovania textilných vlákien a materiálov do konkrétnej výtvarnej a zároveň funkčnej podoby. Umožňuje nahliadnuť do procesu tvorby odevov, odevných a interiérových doplnkov, ktorý začína inšpiráciou, experimentovaním s materiálom, farbami a tvarmi a končí realizáciou, zhmotnením prvotnej, subtílnej a metaforickej idei. Odvážne, inovatívne a originálne projekty vstupujú do procesu komunikácie s návštevníkom, divákom a ponúkajú nahliadnuť do vnútorného sveta mladých tvorcov, kde sa spája tradícia a remeslo s naliehavosťou modernej, súčasnej polohy.

Kurátor výstavy : PaedDr. Ľubica Mrvová