• Home
  • Vyhlásenie 10. jubilejného ročníka medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2021“

Vyhlásenie 10. jubilejného ročníka medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2021“

Po jedenásty krát v spolupráci s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, Mestom Ružomberok a za spoluúčasti VUC Žilina a TnU AD vyhlasujeme 10. ročník medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2021“.

Vyhlásenie medzinárodnej súťaže MN 2021

PRIHLÁŠKA do súťaže MN 2021


Podujatie sa koná pod záštitou rektora TnU AD v Trenčíne a predsedníčky ZSK.
Súťaž je organizovaná DIZAJN n.o. pre študentské práce z oblasti odevného dizajnu.

Študentský odevný dizajn
· Návrhy a modely vytvorené ako študentské, semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde strednej a vysokej školy alebo počas stáže na podobnej strednej a vysokej škole v zahraničí.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. marca 2021 a dodanie kresieb s fotografiami modelov a príslušnou dokumentáciou je do 30. júna 2021.
Vyplnené prihlášky môžete zasielať aj elektronickou poštou na plizak1@gmail.com

Prihlásené kolekcie minimálne 5 návrhov posúdi 5 členná porota v zložení – predseda prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., riaditeľ DIZAJN, n.o., členmi sú vedúca ateliéru odevného dizajnu VŠVU Bratislava prof. Júlia Sabová, ak. maliarka, vedúca ateliéru Design odevu Univerzity Tomáše Bati v Zlíně MgA. Kristýna Petříčková, módna návrhárka Jitka Klett a módna žurnalistka PhDr. Dana Lapšanská.

Z uvedených troch kategórii porota vyhodnotí absolútneho víťaza, ktorý pôjde do Krakova na fashion week.

Absolútnemu víťazovi súťaže „Módny návrhár 2021“ bude formou 1000.-EUR poukážky zaplatená doprava a dvojdňový pobyt v Krakove v rámci  prezentácie na Cracow Fashion Week v marci 2022.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 24. septembra 2021 v KD A. Hlinku v Ružomberku.

Kontakt.
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., Pod hradom 259, 034 95 Likavka
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., +421905 442287, plizak1@gmail.com

Prihlasovací formulár:

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

AUTOR ( AUTORI) KOLEKCIE ODEVOV:

Vyhlasujem, že práca je prihlásená so súhlasom pedagóga.
Čestne vyhlasujem, že:
– som sa oboznámil/a so súťažnými podmienkami a súhlasím s nimi,
– prihlásením kolekcie do súťaže nie sú dotknuté práva tretích osôb,
– prihlásené odevy nie sú v rozpore s technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.