• Home
  • Módny návrhár 2019

Módny návrhár 2019

Po deviaty krát v spolupráci s Mestom Ružomberok a za spoluúčasti VUC Žilina a TnU AD vyhlasujeme 8. ročník medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2019“.

 


Nad podujatím prevzalo záštitu ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR, rektora TnU AD v Trenčíne a predsedníčky ZSK.
Súťaž je organizovaná DIZAJN n.o. pre študentské práce z oblasti odevného dizajnu.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. mája 2019 a dodanie kresieb s fotografiami modelov a príslušnou dokumentáciou je do 30. júna 2019.
Vyplnené prihlášky môžete zasielať aj elektronickou poštou na plizak1@gmail.com

Prihlásené kolekcie minimálne 5 návrhov posúdi 5 členná porota a udelí tri ceny za odevný dizajn.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 27. septembra 2019 v KD A. Hlinku v Ružomberku.

K súťaži Módny návrhár 2019 bude vydaný plagát.

Študentský odevný dizajn
· Návrhy a modely vytvorené ako študentské, semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde strednej a vysokej školy alebo počas stáže na podobnej strednej a vysokej škole v zahraničí.

Kontakt.
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., Pod hradom 259, 034 95 Likavka
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., +421905 442287, plizak1@gmail.com

Prihlasovací formulár:

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

AUTOR ( AUTORI) KOLEKCIE ODEVOV:

Vyhlasujem, že práca je prihlásená so súhlasom pedagóga.
Čestne vyhlasujem, že:
– som sa oboznámil/a so súťažnými podmienkami a súhlasím s nimi,
– prihlásením kolekcie do súťaže nie sú dotknuté práva tretích osôb,
– prihlásené odevy nie sú v rozpore s technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.