• Home
  • SI v Rime 2015

SI v Rime 2015

Výstava prezentuje tvorbu študentov oddelenia priemyselného dizajnu, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.

Nastúpte do tohto rýchlo sa meniaceho vlaku módy a spoznajte korene tradičných a lokálnych prvkov. Prekonávajte s nami hranice klasických materiálov a techník ich posunom k experimentu a súčasným technológiám.

Objavte hru s formou- tvarom, štruktúrou materiálu a samotnou funkciou odevu, či už estetickou, alebo úžitkovou.

A preto:“ E pericoloso sporgersi“.. alebo ( nevykláňajte sa z okien)…

Aj bez toho budete mať dobrý výhľad na súčasnú mladú slovenskú textilnú a odevnú tvorbu.

Kurátor výstavy : Mgr. art. Eva OLEXÍKOVÁ