• Home
  • Vyhlásenie 12. ročníka medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2023“

Vyhlásenie 12. ročníka medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2023“

Po trinásty krát v spolupráci s Mestom Ružomberok vyhlasujeme 12. ročník medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2023

 

vyhlasenie medzinárodnej sutaze MN 2023“.

PRIHLÁŠKA-do-súťaže-MN-2023

Súťaž je organizovaná DIZAJN n.o. pre študentské práce z oblasti odevného dizajnu.

Študentský odevný dizajn
· Návrhy a modely vytvorené ako študentské, semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde strednej a vysokej školy alebo počas stáže na podobnej strednej a vysokej škole v zahraničí.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 30. júna 2023 a dodanie kresieb s fotografiami modelov a príslušnou dokumentáciou je do 10. júla 2023.
Vyplnené prihlášky môžete zasielať aj elektronickou poštou na plizak1@gmail.com

Prihlásené kolekcie minimálne 5 návrhov posúdi 5 členná porota v zložení – predseda prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., riaditeľ DIZAJN, n.o., členmi sú vedúca ateliéru odevného dizajnu VŠVU Bratislava prof. Júlia Sabová, ak. maliarka, vedúca ateliéru Design odevu Univerzity Tomáše Bati v Zlíně MgA. Kristýna Petříčková, módna návrhárka Jitka Klett a módna žurnalistka PhDr. Dana Lapšanská.

Víťaz súťaže „Módny návrhár 2023“ získava finančnú odmenu vo výške 500 Eur.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa pravdepodobne uskutoční 28.9.2023 v priestoroch KD AH v Ružomberku

Kontakt.
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., Pod hradom 259, 034 95 Likavka
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., +421905 442287, plizak1@gmail.com

Prihlasovací formulár:

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

AUTOR ( AUTORI) KOLEKCIE ODEVOV:

Vyhlasujem, že práca je prihlásená so súhlasom pedagóga.
Čestne vyhlasujem, že:
– som sa oboznámil/a so súťažnými podmienkami a súhlasím s nimi,
– prihlásením kolekcie do súťaže nie sú dotknuté práva tretích osôb,
– prihlásené odevy nie sú v rozpore s technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.