Projekty

1. Projekt MK-3105/2012/7.2, Dizajn folk fórum, (zodpovedný riešiteľ)
2. Projekt MK-6359/2013/7.1, Módny návrhár – záverečné vyhodnotenie a módna prehliadka, (zodpovedný riešiteľ)
3. Projekt MK-2159/2014/7.1, Módny návrhár 2014 – slovensko-česká súťaž amatérskej umeleckej tvorby, (zodpovedný riešiteľ)
4. Návrh kolekcie dizajnu vypínačov a zástrčiek., SEZ a.s. Dolný Kubín, 2006, (zodpovedný riešiteľ)
5. Projekt FPU č. 16-430-01049, Módny návrhár 2016 – slovensko-česká súťaž amatérskej umeleckej tvorby, (zodpovedný riešiteľ)
6. Projekt FPU č. 16-510-03782, Slovenský textilný dizajn, (zodpovedný riešiteľ)