• Home
  • Etnomóda – prednášky a workshop

Etnomóda – prednášky a workshop

Zámerom projektu je realizácia 4 prednášok a workshopu za účasti medzinárodne uznávaných expertov z domova a zo zahraničia, pôsobiacich predovšetkým na etablovaných univerzitách.

Prednášky sú zamerané na prehĺbenie záujmu mladých ľudí o platformu ľudového umenia, o zanikajúce a netypické techniky a postupy v tvorbe odevu, doplnkov, predmetov a artefaktov v reflexii na aktuálne tendencie voľného, užitého umenia a dizajnu. Dôraz je tiež kladený na multidisciplinaritu a presah do iných umeleckých druhov.

Prednášajúci: J. Sabová (SK), P. Lizák (SK), K. Petříčková (CZ), V. Gerasimov (UA). Prínosom je zachovávanie tradícií regionálneho umenia a kultúry v transformácií do súčasnej, modernej a nadčasovej polohy, prezentačná a vzdelávacia funkcia, sprostredkovanie kontaktov medzi lokálnou umeleckou scénou, akademickým prostredím a zahraničnými odborníkmi. Prednášky sú verejné a budú taktiež publikované na internete. Workshop je určený pre študentov stredných a vysokých škôl zameraných na umenie ručných textilných techník, modrotlače, ich aplikácie do odevov a teóriu a dejiny umenia viažuce sa k tomuto obdobiu. Všetky podujatia sa budú konať v Ružomberku

Harmonogram workshopu

Petrickova – Indigo

Lizák – Povrchový dizajn textílií

Sabová – ETNO EKO SLOW FASHION

Gerasimov – ЗD технології в проектуванні одягу