• Home
  • Vyhlásenie 11. ročníka medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2022“

Vyhlásenie 11. ročníka medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2022“

Po dvanásty krát v spolupráci s galériou SPP v Bratislave vyhlasujeme 11. ročník medzinárodnej súťaže „Módny návrhár 2022“.

vyhlasenie medzinárodnej sutaze MN 2022

PRIHLÁŠKA-do-súťaže-MN-2022

Súťaž je organizovaná DIZAJN n.o. pre študentské práce z oblasti odevného dizajnu.

Študentský odevný dizajn
· Návrhy a modely vytvorené ako študentské, semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde strednej a vysokej školy alebo počas stáže na podobnej strednej a vysokej škole v zahraničí.

Uzávierka prijímania prihlášok je do 20. marca 2022 a dodanie kresieb s fotografiami modelov a príslušnou dokumentáciou je do 30. júna 2022.
Vyplnené prihlášky môžete zasielať aj elektronickou poštou na plizak1@gmail.com

Prihlásené kolekcie minimálne 5 návrhov posúdi 5 členná porota v zložení – predseda prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., riaditeľ DIZAJN, n.o., členmi sú vedúca ateliéru odevného dizajnu VŠVU Bratislava prof. Júlia Sabová, ak. maliarka, vedúca ateliéru Design odevu Univerzity Tomáše Bati v Zlíně MgA. Kristýna Petříčková, módna návrhárka Jitka Klett a módna žurnalistka PhDr. Dana Lapšanská.

Víťaz súťaže „Módny návrhár 2022“ získava finančnú odmenu vo výške 500 Eur.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa pravdepodobne uskutoční 4.8.2022 v priestoroch Galérie SPP. Zároveň priestory Galérie SPP sú vyhradené aj na usporiadanie výstavy prihlásených troch víťazných kolekcií zo súťaže Módny návrhár 2011 – 2022. Vzhľadom na nepredvídateľnosť epidemiologickej situácie v danom čase si vyhradzujeme právo na zmenu podmienok a termínu galavečera.

Kontakt.
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., Pod hradom 259, 034 95 Likavka
prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., +421905 442287, plizak1@gmail.com

Prihlasovací formulár:

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

AUTOR ( AUTORI) KOLEKCIE ODEVOV:

Vyhlasujem, že práca je prihlásená so súhlasom pedagóga.
Čestne vyhlasujem, že:
– som sa oboznámil/a so súťažnými podmienkami a súhlasím s nimi,
– prihlásením kolekcie do súťaže nie sú dotknuté práva tretích osôb,
– prihlásené odevy nie sú v rozpore s technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.