O nás

DIZAJN, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, ako je napr. prezentácia ľudovej kultúry a profesionálneho vizuálneho umenia, organizovanie prehliadok a súťaží, workshopov, publikovanie katalógov a iných publikácií, Okrem toho sa zaoberá aj vzdelávaním, výchovou a rozvojom telesnej kultúry, t.j hlavne organizovaním školení v oblasti vzdelávania najmä so zameraním na textil a dizajn, výskumom, vývojom, vedecko-technickými a informačnými službami, Pravidelne organizuje aj medzinárodné konferencie pre odbornú verejnosť v oblasti textilu a dizajnu.


Vedecko-výskumná a umelecká činnosť DIZAJN, n.o. sa realizuje na základe vydaného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj ministrom školstva SR zo dňa 9. marca 2015. DIZAJN, n.o. vykonáva činnosť aj v kultúrnej a umeleckej oblasti na projektoch ministerstva kultúry SR.

Medzi najdôležitejšie aktivity navrhovateľa patrí:

Zahraničné výstavy v spolupráci s TnU AD:

 1. Design in Ruzomberok: 24.6.2009 – 31.7.2009 v Slovenskom inštitúte vo Viedni
 2. Dizajn v Ružomberku: 24.6. 2010 – 31.7.2010 v Slovenskom inštitúte vo Varšave
 3. DIZAJN 2010: 2.5. 2011 na FT TU v Liberci
 4. Etnomóda: 18.6.2011 na Slovenskom inštitúte vo Varšave
 5. Textilný dizajn: 10.5.2012 – 10.6.2012 na Slovenskom inštitúte v Budapešti
 6. Textílie v dizajne: 21.5.2014 – 22.6.2014 na Slovenskom inštitúte v Prahe
 7. Módny expres: 18.6.2015 – 18.7.2015 na Slovenskom inštitúte v Ríme
 8. Slovenský textilný dizajn: 22.9.2016 – 22.10.2016 na Slovenskom inštitúte v Moskve
 9. Texti-Odev-Kostým: 4.10.2017 – 3.11.2017 na Slovenskom inštitúte v Berlíne

Domáce výstavy v spolupráci s TnU AD:

 1. Dizajn: 4.6.2009 – 5.7.2009 v Starej koniarni v Ružomberku
 2. Dizajn folk fórum: 17.6.2012 – 29.9.2012 v Múzeu slovenskej dediny v Pribyline
 3. Textilný dizajn v Ružomberku: 15.1.2010 – 21.2.2010 v Liptovskom múzeu Ružomberok
 4. Dizajn 2011: 27.1.2011 – 24.2.2011 v Liptovskom múzeu Ružomberok
 5. Slovenský textilný dizajn: 20.10.2011 – 20.11.2011 v Galérii Ľudovíta Fullu Ružomberok
 6. Dizajn: 12.1.2012 – 21.2.2012 v Liptovskom múzeu Ružomberok
 7. Ružomberský dizajn: 28.6.2011 – 11.7.2011 v Dom armády v Trenčíne
 8. Duša Slovanská: 11.12.2015 – 31.1.2016, Galéria Miloša A. Bazovského v Trenčíne
 9. Bakalárske práce 2011: 9.6.2011 v Bjornsonovom dome v Ružomberku
 10. Mesiac dizajnu: 1.10.2011 – 30.10.2011 v Poluse Bratislava
 11. Camera Academica „Kroky“: 1.3.2011 – 30.4.2011 v Penzióne Alžbetka Ružomberok
 12. Bakalárske práce 2012: 4.6.2012 v Bjornsonovom dome v Ružomberku

Medzinárodné konferencie so zameraním aj na textilný dizajn TEXCO v spolupráci s TnU AD:

 1. TEXCO´1999 od 6-7.10. 1999
 2. TEXCO´2006 od 24-25.8.2006
 3. TEXCO´2010 od 2-3.9.2010
 4. TEXCO´2014 od 27-28.8.2014

Medzinárodný workshop so zameraním na textilný dizajn v spolupráci s TnU AD.

 1. Potlač textílií: 18.9.2014 na ŠUV Ružomberok

Módne prehliadky:

 1. Slovenský diplomatický večer pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ: 21.5.2014 v hoteli Diplomat v Prahe.
 2. Na každej výstave pri Slovenskom inštitúte bola pripravená aj módna prehliadka.

Medzinárodné súťaže:

 1. 0. ročník súťaže Módny návrhár 2011: 9.9.2011 v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku
 2. 1. ročník súťaže Módny návrhár 2012: 14.9.2012 v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku
 3. 2. ročník súťaže Módny návrhár 2013: 27.9.2013 v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku
 4. 3. ročník súťaže Módny návrhár 2014: 19.9.2014 v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku
 5. 4. ročník súťaže Módny návrhár 2015: 18.9.2015 v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku
 6. 5. ročník súťaže Módny návrhár 2016: 10.9.2016 v Kultúrnom dome A. Hlinku v Ružomberku

Vydavateľská činnosť:

 1. Textílie v dizajne: 1. medzinárodný textilný seminár. Zborník vedeckých prác. – Ružomberok: Dizajn, n.o., 2009. – ISBN 978-80-969610-4-7. – s.31-35.

 2. Lizák, P.: Textilný dizajn. Ružomberok: Dizajn, 2006. ISBN 80-969610-10-4, 126 s

 3. Lizák P.: Textilný dizajn v Ružomberku. – 1. vyd. – Ružomberok : Dizajn n.o., 2010. – 19 s. – ISBN 978-80-969610-5-4

 4. Lizák, P.- Vika, A.: Dizajn v Ružomberku. – 1. vyd. – Ružomberok : Dizajn n.o., 2009. – ISBN 978-80-969510-3-0

 5. Bakalárske práce 2011 / MRVOVÁ, Ľubica, LIZÁK Pavol, Katalóg ISBN 978-80-89529-01-8

 6. Dizajn 2010 / LIZÁK, Pavol, katalóg ISBN 978-80-89529-00-1

 7. Dizajn 2011 / MRVOVÁ, Ľubica, LIZÁK, Pavol, Katalóg ISBN 978-80-969610-9-2

 8. Dizajn 2012 / LIZÁK, Pavol, Katalóg ISBN 978-80- 89529-03-2

 9. Lizák, P.- Vika, A.: Dizajn v Ružomberku. – 1. vyd. – Ružomberok : Dizajn n.o., 2009. – ISBN 978-80-969510

 10. Dizajn folk fórum / LIZÁK, Pavol, MRVOVÁ, Ľubica, Katalóg ISBN 978-80-89259-05-6

Projekty:

 1. Projekt MK-3105/2012/7.2, Dizajn folk fórum, (zodpovedný riešiteľ)

 2. Projekt MK-6359/2013/7.1, Módny návrhár – záverečné vyhodnotenie a módna prehliadka, (zodpovedný riešiteľ)

 3. Projekt MK-2159/2014/7.1, Módny návrhár 2014 – slovensko-česká súťaž amatérskej umeleckej tvorby, (zodpovedný riešiteľ)

 4. Návrh kolekcie dizajnu vypínačov a zástrčiek., SEZ a.s. Dolný Kubín, 2006, (zodpovedný riešiteľ)

 5. Projekt FPU č. 16-430-01049, Módny návrhár 2016 – slovensko-česká súťaž amatérskej umeleckej tvorby, (zodpovedný riešiteľ)

 6. Projekt FPU č. 16-510-03782, Slovenský textilný dizajn, (zodpovedný riešiteľ)

V Likavke 10.12.2017

prof. Ing. Pavol Lizák, PhD.

riaditeľ DIZAJN, n.o.