KONTAKT

INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI

Deň Mesiac Rok

INFORMÁCIE O ZASTUPUJÚCOM RODIČOVI

 

Dizajn n.o.

IČO: 37 905 732

DIČ: 202 256 94 61

Pod hradom 259, 034 95 Likavka

prof. Ing Pavol Lizák, PhD.

plizak1@gmail.com

+421905442287